Doelgroepen

Bedrijvenpark Prisma heeft een aantal doelgroepen van bedrijvigheid gedefinieerd op het terrein. Het gaat om hoogwaardige bedrijvigheid (op lokaal, nationaal en zelfs internationaal niveau), transport, distributie, reguliere bedrijvigheid en bijzondere projecten. Daarnaast is plek ingeruimd voor enkele (fastfood) horecaformules, die een welkome aanvulling zijn op het park.

De verschillende doelgroepen worden zo veel mogelijk geclusterd over het over het terrein verspreid.