user menu (login)

Beveiliging

De collectieve bewaking wordt uitgevoerd door een geavanceerd camerasysteem en door beveiligingsbedrijf Westvlietbewaking. Onder collectieve beveiliging wordt verstaan dat binnen een afgebakend gebied partijen samenwerken om de algehele veiligheid te verbeteren. De collectieve beveiliging dient als aanvulling en nooit als vervanging van individuele maatregelen.

Het nieuwe beveiligen nu op Prisma Bedrijvenpark
Smart Business Parc heeft ons Prisma Bedrijvenpark voorzien van dé nieuwe manier van beveiligen. Het Smart Business Parc concept werkt met een set van maatregelen die onderling communiceren. Het grootste voordeel is dat incidenten en afwijkend gedrag voorspeld worden door algoritmes die zijn gebouwd in de software. Die gegevens worden geanalyseerd en voortdurend aangepast. Het zeer geavanceerde systeem staat in contact met landelijke databases. En dat is veel effectiever dan het achterhaalde “digitale rondje om de kerk”.
Daarbij komt nog een voordeel: beelden van deze camera’s zijn altijd bruikbaar, ook als het donker is. Dat vergroot de pakkans en heterdaadkracht van de Politie en het helpt de Politie in het proces van opsporing. 
Om de veiligheid te vergroten is ook uw bijdrage van groot belang. Immers kunnen we de veiligheid vergoten door het delen van informatie. Smart Business Parc wil u graag informeren over alle opties om ook uw beveiliging aan te passen en innovatief en duurzaam te werken. Het is belangrijk dat Smart Business Parc de risico’s van uw bedrijf inzichtelijk maakt om een optimaal advies te kunnen geven. Daartoe kunt u Carola van Elk benaderen om een en ander toe te lichten tijdens een kennismakingsgesprek.
Wilt u alvast voorbereiden en informatie opdoen? Dat kan op de website www.smartbusinessparc.nl.

Contactgegevens Smart Business Parc
Mevr. C. van Elk
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN  's-Gravenhage
070-720 08 88 
M 06-43 46 49 67
E  carola@smartbusinessparc.nl
www.smartbusinessparc.nl

Westvlietbewaking let op onderstaande aspecten:

    • Signaleren van onraad en incidenten zoals inbraak, diefstal, vernielingen, brand, etc.
    • Opmerken van ongewone en mogelijke verdachte patronen en bewegingen.
    • Detectie van ongewenste content zoals kapotte straatverlichting & straatnaamborden, dumpen zwerfafval, parkeren ongewenste voertuigen (vrachtwagens), enz.
    • Een goede communicatie naar alle belanghebbenden

De surveillancedienst maakt diverse ronden over het hele park en langs alle objecten. Deze preventieve surveillance wordt uitgevoerd vanaf de straat/openbaar gebied. Eventueel aangetroffen bijzonderheden worden kenbaar gemaakt door het achterlaten van een constateringrapport bij het desbetreffende object. Bij ernstige calamiteiten worden de sleutelhouder én de politie ingelicht.
Alle medewerkers van Westvlietbewaking uit Rijswijk zijn gescreend door de regiopolitie Haaglanden en in het bezit van een geldig, door het ministerie van Justitie uitgegeven, legitimatiebewijs. Het bedrijf voert het Keurmerk Beveiliging. Bij onraad 070-390 02 54  (24 uur per dag).

Contactgegevens Westvlietbewaking:
Dhr. M. Zwienenberg
Delftweg 72
2289 BA te Rijswijk
T 070-399 27 63
info@westvlietbewaking.nl
W www.westvlietbewaking.nl