user menu (login)

Beveiliging

De collectieve bewaking wordt uitgevoerd door een geavanceerd camerasysteem en door beveiligingsbedrijf Westvlietbewaking. Onder collectieve beveiliging wordt verstaan dat binnen een afgebakend gebied partijen samenwerken om de algehele veiligheid te verbeteren. De collectieve beveiliging dient als aanvulling en nooit als vervanging van individuele maatregelen.

Het nieuwe beveiligen op Prisma Bedrijvenpark
Smart Business Parc heeft Prisma Bedrijvenpark voorzien van dé nieuwe manier van beveiligen. Het Smart Business Parc concept werkt met een set van maatregelen die onderling communiceren. Het grootste voordeel is dat incidenten en afwijkend gedrag voorspeld worden door algoritmes die zijn gebouwd in de software. Die gegevens worden geanalyseerd en voortdurend aangepast. Het zeer geavanceerde systeem staat in contact met landelijke databases. En dat is veel effectiever dan het achterhaalde “digitale rondje om de kerk”. Daarbij komt nog een voordeel: beelden van deze camera’s zijn altijd bruikbaar, ook als het donker is. Dat vergroot de pakkans en heterdaadkracht van de Politie en het helpt de Politie in het proces van opsporing. Meer informatie over dit systeem kunt u vinden op de website www.smartbusinessparc.nl.

Daarnaast maakt Prisma Bedrijvenpark ook gebruik van surveillancedienst Westvlietbewaking.

Westvlietbewaking let op onderstaande aspecten:

  • Signaleren van onraad en incidenten zoals inbraak, diefstal, vernielingen, brand, etc.
  • Opmerken van ongewone en mogelijke verdachte patronen en bewegingen.
  • Detectie van ongewenste content zoals kapotte straatverlichting & straatnaamborden, dumpen zwerfafval, parkeren ongewenste voertuigen (vrachtwagens), enz.
  • Een goede communicatie naar alle belanghebbenden

De surveillancedienst maakt diverse ronden over het hele park en langs alle objecten. Deze preventieve surveillance wordt uitgevoerd vanaf de straat/openbaar gebied. Eventueel aangetroffen bijzonderheden worden kenbaar gemaakt door het achterlaten van een constateringrapport bij het desbetreffende object. Bij ernstige calamiteiten worden de sleutelhouder én de politie ingelicht.

Alle medewerkers van Westvlietbewaking uit Rijswijk zijn gescreend door de regiopolitie Haaglanden en in het bezit van een geldig, door het ministerie van Justitie uitgegeven, legitimatiebewijs. Het bedrijf voert het Keurmerk Beveiliging. Bij onraad 070-390 02 54 (24 uur per dag).

Contactgegevens Westvlietbewaking:
Dhr. M. Zwienenberg
Delftweg 72
2289 BA te Rijswijk
T 070-399 27 63
E info@westvlietbewaking.nl
W www.westvlietbewaking.nl