user menu (login)

Parkmanagement

Huisvesting met omgevingskwaliteit

Het parkmanagement op Bedrijvenpark Prisma ziet toe op het beheer, het onderhoud en de beveiliging van de openbare ruimte. Hierdoor wordt de kwaliteit van de openbare omgeving gewaarborgd. Het parkmanagement wordt bekostigd via een verplichte financiële bijdrage van iedere gebruiker. Op basis van vrijwilligheid kunnen extra diensten worden ingekocht, zoals afvalinzameling en beheer en onderhoud van het eigen terrein.

Waarom parkmanagement?

Parkmanagement is hét instrument om de kwaliteit en de uitstraling van het bedrijfsterrein in stand te houden. Partijen hebben belang bij een hoog en duurzaam kwaliteitsniveau. Werkgelegenheid, veiligheid, optimaal beheer van de openbare ruimte en terugdringen van de milieubelasting spelen voor gemeenten een belangrijke een rol. Voor ondernemers is het aantrekkelijk omdat het zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en serviceniveau. En parkmanagement brengt kostenvoordelen met zich mee door samenwerking en optimalisatie van bedrijfsprocessen.

Taken parkmanager

  • verzorgen van het secretariaat en de administratie
  • toezicht, bewaking en controle van algemeen beheer en onderhoud
  • toezicht, bewaking en controle van de kwaliteit van de dienstverlening parkbeveiliging
  • periodiek overleg met gemeente, politie en brandweer
  • verzorgen van de bewegwijzering
  • regelen van informatie op de website, nieuwsbrieven e.d.
  • initiëren van aanvullende diensten

De parkmanager (Johan van Stralen) van Prisma Bedrijvenpark kunt u bereiken via : 06-46 61 61 83 of per e-mail: info@prismaparkmanagement.nl